BÖCKER

Vår tids rädsla för allvar

Produktionsår 1995/2009

Vår tids rädsla för allvar finns nu i en reviderad och kompletterad nyutgåva. Boken gavs ursprungligen ut i två omgångar, 1995 och 1997, av Göteborgs Film Festivals tidskrift Filmkonst. Utöver originaltexten återges artikeln Människan och rummet, ursprungligen publicerad i arkitekttidskriften Forum, ett öppet brev till Kulturnyheterna samt valda delar av utställningen av Sverige och Förintelsen, sammanlagt 100 sidor nytt material.
Stacks Image 10950

Lyckad nedfrysning av herr Moro

Produktionsår 1992

Lyckad nedfrysning av Herr Moro var ett projekt beställt av Stockholms läns landsting för att öka intresset för vårdutbildningen, som tappade allt fler sökande varje år. Attityden bland ungdomar hade blivit att det var en utbildning för de med lägre betyg. Att detta var ett problem som var tvunget att lösas var uppenbart då behovet av vårdpersonal spåddes öka inom ett par år. Projektets titel kommer från en bild Roy Andersson sett i fotobok, föreställande en prydligt klädd man infryst i ett stort isblock. Texten till bilden säger just ”Mr. Moro successfully frozen in a cake of ice”. Bilden kom att ingå i den antologi som blev resultatet av projektet.
Stacks Image 10952